Welkom op de website van het seniorenorkest de Huttenkamp Wijchen

          

Oorsprong

In de voormalige Hervormde Kerk te Wijchen werd een ontmoetingscentrum gevestigd , genaamd De Huttenkamp, waar veel sociale culturele activiteiten, ontspanningsclubs en muziekgroepen gebruik van maakten.
Zo ook het seniorenorkest dat in 1985 werd opgericht.  De naam werd gerelateerd aan het gebouw waar gerepeteerd werd en sindsdien is de naam van het orkest :  Seniorenorkest De Huttenkamp Wijchen

Intussen is De Huttenkamp door het accountantskantoor OBC in gebruik genomen.
Na opheffing van De Huttenkamp is het orkest gaan repeteren in het Wijkcentrum Zuid, Zuiderpoort.

Wie zijn wij ?   

Het orkest heeft als vestigingsplaats Wijchen. De leden van het orkest komen echter ook uit de (verre) omtrek van Wijchen zoals uit het Land van Maas en Waal, Nijmegen en Noord Brabant              

                                                                                                                                   

Enige feiten:
Bezetting:                  Fanfare/harmonies
Aantal leden:            24 leden, een mix van oude rotten die na het “grote” werk wat kalmer aan willen
                                    doen en wat jongere senioren die zich graag laten meetrekken door de ervaren
                                    muzikanten. Dit leidt tot een mix van gezelligheid en onderlinge verbondenheid.
Instapleeftijd:           50 jaar, maar ook jongere zijn welkom.
Instapniveau:            A-niveau.
Aantal optredens:    8 à 10 per jaar.
Repertoire:                Gevarieerde muziek. Van Bömisch/Egerländer tot evergreens uit de jaren 60
Dirigent:                     Bryan Verel
Aangesloten bij:        KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie), MBGF (muziekbond Gelderland/Flevoland),                                                                                                           SSWM (Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekverenigingen).                                                                                                          Sponsors:                  Thans OBC, Kringloopwinkel De Cirkel en Sponsor Kliks.                                                                                                                                                                                    Sponsors worden door door ons actief benaderd. Er zit geen minimaal bedrag aan sponsoring.
Donateurs:                Er is een vaste kring van donateurs, maar jaarlijks wordt door donateursacties en concerten
                                    getracht het aantal donateurs te vergroten.