Privacy

Uiteraard wordt onze administratie gevoerd volgens de AVG regels zodat privacy voor onze leden gewaarborgd is. 
Wij laten ons bijstaan door de AVG-organisatie van de KNMO. 
Voor de regels kunt u onderstaande regeling downloaden.

AVG

Privacy Polic.pdf