Seniorenorkest 

CONCERTEN

 

Tweemaal per jaar organiseert de concertcommissie een concert. Het Nieuwjaarsconcert in januari en het donateursconcert in april/mei zijn al sinds lange tijd traditie.

Het nieuwjaarsconcert wordt gehouden in de grote zaal van het Wijkcentrum Zuid en het Donateursconcert in zaal Sterrenbosch beiden te Wijchen als blijk van waardering voor hun donateursbijdragen.                                                        
Beide concerten zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Verder worden wij gevraagd op te treden tijdens evenementen in Wijchen en omgeving.                                                Tijdens de Wijchense dag van de Vierdaagse bemensen we langs de route een podium.
Bij toerbeurt verzorgen we de muziek bij de 4 mei herdenking.

De seniorenmiddag van de Kasteelfeesten luisteren wij op met onze muziek.

Wij zijn altijd bereid ons toontje mee te blazen op andere evenementen in ons dorp.

 

Een groot bestanddeel van onze concerten bestaat uit optredens voor de bewoners van woonzorgappartementen en -gebouwen in de regio. Voordeel is dat dat overdag kan omdat onze muzikanten allemaal senioren zijn.

Wij vragen voor ons optreden een gering bedrag ter dekking van de kosten zoals vervoer van instrumenten, dirigentkosten etc. en een kopje koffie van de gastheer/vrouw in de pauze.

Een concert duurt meestal anderhalf uur maar kan naar de wensen van de organisator worden aangepast.

 

Tevens zijn wij bereid op aanvraag onze sponsors muzikaal te fêteren met een concert als tegenprestatie voor hm gulle bijdragen.

 

Ook trachten we de Horeca te interesseren voor openluchtconcerten op hun terras, zoals bijvoorbeeld Frühshoppen etc.

 

Inlichtingen over bijzonderheden en voorwaarden voor optredens kunnen worden verkregen bij de secretaris. 

E-mail:   secretaris@seniorenorkesthuttenkamp.nl