Ons orkest is ingeschreven voor de clubkascampagne van de Rabobank.

 

Dit jaar hebben we als bestedingsdoel opgegeven aanschaf van muziek. En nieuwe muziek is hartstikke duur. Nieuwe muziek is nodig om aan de doelstellingen van het beleidsplan te voldoen.

Maar daar hebben we uw hulp voor nodig.

 

Wie kunnen er stemmen.

Alle leden van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen stemmen. Dus ook niet leden van het orkest.

Daarom: Bent u lid van de Rabobank Rijk van Nijmegen: Stem dan op ons.

Dat kan allemaal met de computer. Niet handig met dat ding, schakel kinderen of kleinkinderen in die kunnen dat zeker.

Nog geen lid? U kunt ook over stappen naar de Rabobank Rijk van Nijmegen en dan stemmen. Doet u dat dan hebt u een heerlijk appeltaartje verdient. Laat het onze secretaris weten als u bent overgestapt.

 

Wanneer en hoe moet er gestemd worden?

Alle leden van de Rabobank Rijk van Nijmegen ontvangen op dinsdag 14 mei per post een unieke stemcode. LET OP: Dat is dan geen reclame. Dus niet weggooien.

Tussen 14 en 29 mei kun je via een stemsite van de Rabobank stemmen.

Elk lid krijgt 5 stemmen. Maar je mag maar 2 stemmen uitbrengen op ons orkest. Voor de andere 3 stemmen kun je voor andere verenigingen kiezen.

In juni volgt de uitslag dan horen we hoe goed u uw best heeft gedaan en welk bedrag we mogen ontvangen.
ALSTUBLIEFT HELP ONS.

 

Het bestuur.