Ons orkest is ingeschreven voor de clubkascampagne van de Rabobank.

 

Dit jaar hebben we als bestedingsdoel opgegeven aanschaf van muziek. En nieuwe muziek is hartstikke duur. Nieuwe muziek is nodig om aan de doelstellingen van het beleidsplan te voldoen.

Maar daar hebben we uw hulp voor nodig.

 

Wie kunnen er stemmen.

Alle leden van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen stemmen. Dus ook niet leden van het orkest.

Daarom: Bent u lid van  er stemmen.

Alle leden van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen stemmen. Dus ook niet leden van het orkest.

Daarom: Bent u lid van de Rabobank Rijk van Nijmegen: Stem dan op ons.

Dat kan allemaal met de computer. Niet handig met dat ding, schakel kinderen of kleinkinderen in die kunnen dat zeker.

Nog geen lid? U kunt ook over stappen naar de Rabobank Rijk van Nijmegen en dan stemmen. Doet u dat dan hebt u een heerlijk appeltaartje verdient. Laat het onze secretaris weten als u bent overgestapt.

 

De RABO clubactie met 72 stemmen €556,00 heeft opgebracht. 
met dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht op het Seniorenorkest 


De Huttenkamp.

 

Het bestuur.