- Bryan Verel is de nieuwe dirigent van het seniorenorkest.

  10 maart 2019 j.l. is de dirigeerstok overdragen aan Bryan Verel

 

- Ton Arts is aangesteld als nieuwe website beheerder, hij zal voor het seniorenorkest

  de site bijhouden.

 

 - Het seniorenorkest heeft dit jaar meegedaan aan de Rabobank Clubkas campagne.

   Leden van de Rabo Bank konden hun stem uitbrengen op het

   seniorenorkest zodat het orkest weer een bijdrage kreeg.

 

- Inmiddels is het Seniorenorkest bezig een vernieuwend repertoire in te studeren

  met als doel een breder publiek te bereiken.

 

- Ook zoek het seniorenorkest Huttenkamp nieuwe leden er is geen minimumleeftijd      meer verbonden aan het lidmaatschap om lid te worden.

  Muzikanten  kunnen zich aanmelden via de site, een muzikale basis is de               voorwaarde.