Bryan Verel is de nieuwe dirigent

van het seniorenorkest, tijdens het donateursconcert

van 10 maart 2019 zal Harmen Klaver de dirigeerstok overdragen aan Bryan Verel.

Inmiddels is Ton Arts als nieuwe website beheerder aangesteld, hij zal voor het seniorenorkest de site bijhouden.

Het seniorenorkest doet ook dit jaar weer mij aan de Rabobank Clubkas campagne, leden van de Rabo Bank kunnen hun stem uitbrengen op het seniorenorkest zodat het orkest weer een bijdrage krijgt.

Inmiddels is het Seniorenorkest bezig een vernieuwend repertoire in te studeren met als doel een breder publiek te bereiken.

Ook zoek het seniorenorkest Huttenkamp nieuwe leden er is geen minimumleeftijd meer verbonden aan het lid maatschap om lid te worden, muzikanten kunnen zich aanmelden via de site, een muzikale basis is de voorwaarde.